RoháčekPieseň2,8

Pieseň 2:8

Hlas môj­ho milého! Hľa, tu ide! Skáče po vr­choch, po­skakuje po kop­coch.


Verš v kontexte

7 Prísahou vás za­väzujem, dcéry Jeruzalema, na srny alebo jelenice poľa, aby ste ne­prebudily ani nebudily mojej lásky, do­kiaľ by sama nech­cela.
8 Hlas môj­ho milého! Hľa, tu ide! Skáče po vr­choch, po­skakuje po kop­coch.
9 Môj milý je podob­ný srne alebo mladému jeleňu. Hľa, tu stojí za našou stenou; nazerá cez obloky; díva sa cez mrežu.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Hlas môj­ho milého! Hľa, tu ide! Skáče po vr­choch, po­skakuje po kop­coch.

Evanjelický

8 Čuj! Môj milý! Aj­hľa, to on pri­chádza. Vy­stupuje na vr­chy, po­skakuje po pahor­koch.

Ekumenický

8 Čuť môj­ho milého, hľa, to on pri­chádza. Po vr­choch skáče, po kop­coch po­skakuje.

Bible21

8 Slyš­te – můj mi­lý! Hle – už se blíží, přes hory skáče, spěchá přes kop­ce!