Roháček4. Mojžišova3,48

4. Mojžišova 3:48

Numeri

A dáš peniaze Áronovi a jeho synom, výkup­né to vykúpených, ktorí zbývajú medzi nimi nad ich počet.


Verš v kontexte

47 vez­meš po päť šek­lov od hlavy, v šek­le svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvad­sať gér. 48 A dáš peniaze Áronovi a jeho synom, výkup­né to vykúpených, ktorí zbývajú medzi nimi nad ich počet. 49 Vtedy vzal Mojžiš peniaze výkupu od tých, ktorí zbývali nad počet vykúpených Levit­mi,

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

48 A dáš peniaze Áronovi a jeho synom, výkup­né to vykúpených, ktorí zbývajú medzi nimi nad ich počet.

Evanjelický

48 Peniaze odo­vzdaj Áronovi a jeho synom ako výkup­né za tých, čo pre­vyšujú ich počet.

Ekumenický

48 Strieb­ro odo­vzdáš Áronovi a jeho synom ako výkup­né za tých, čo pre­sahujú ich počet.

Bible21

48 To stříbro pak dáš Áro­novi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převy­šují je­jich počet.“