Roháček4. Mojžišova3,24

4. Mojžišova 3:24

Numeri

A kniežaťom domu otca Geršonov­cov bol Eliasaf, syn Laelov.


Verš v kontexte

23 Čeľade Geršonov­cov táborily za príbyt­kom na strane k moru. 24 A kniežaťom domu otca Geršonov­cov bol Eliasaf, syn Laelov. 25 A to, čo mali strážiť synovia Geršonovi v stáne shromaždenia, bol príbytok a stán, jeho po­krov a zác­lona dverí stánu shromaždenia,

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

24 A kniežaťom domu otca Geršonov­cov bol Eliasaf, syn Laelov.

Evanjelický

24 Kniežaťom rodiny Géršonov­cov bol El­jásáf, syn Láélov,

Ekumenický

24 Vod­com rodín Geršónov­cov bol El­jásaf, syn Láela.

Bible21

24 Vůd­cem geršon­ského ot­cov­ského domu byl Elja­saf, syn Lae­lův.