Roháček4. Mojžišova3,20

4. Mojžišova 3:20

Numeri

A synovia Meráriho podľa svojich čeľadí: Mach­li a Múši. To sú čeľade Léviho podľa domu svojich ot­cov.


Verš v kontexte

19 A synovia Kehátovi podľa svojich čeľadí: Am­ram a Jis­hár, Heb­ron a Uzziel. 20 A synovia Meráriho podľa svojich čeľadí: Mach­li a Múši. To sú čeľade Léviho podľa domu svojich ot­cov. 21 Geršonove čeľade boly: čeľaď Lib­niho a čeľaď Šimeiho. To sú čeľade Geršonov­cov.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

20 A synovia Meráriho podľa svojich čeľadí: Mach­li a Múši. To sú čeľade Léviho podľa domu svojich ot­cov.

Evanjelický

20 Meráríov­ci podľa svojich čeľadí sú Mach­lí a Múši. Toto sú čeľade Lévího podľa rodín:

Ekumenický

20 Merári­ov­ci podľa rodov: Mach­li a Múši. Toto sú rody Lévi­ov­cov podľa rodín.

Bible21

20 Synové Me­ra­ri­ho po svých ro­dech: Mach­li a Muši. Toto jsou levi­tské rody pod­le svých ot­cov­ských do­mů.