Roháček4. Mojžišova3,19

4. Mojžišova 3:19

Numeri

A synovia Kehátovi podľa svojich čeľadí: Am­ram a Jis­hár, Heb­ron a Uzziel.


Verš v kontexte

18 A toto sú mená synov Geršonových podľa svojich čeľadí: Lib­ni a Šimei. 19 A synovia Kehátovi podľa svojich čeľadí: Am­ram a Jis­hár, Heb­ron a Uzziel. 20 A synovia Meráriho podľa svojich čeľadí: Mach­li a Múši. To sú čeľade Léviho podľa domu svojich ot­cov.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 A synovia Kehátovi podľa svojich čeľadí: Am­ram a Jis­hár, Heb­ron a Uzziel.

Evanjelický

19 Kehátov­ci podľa svojich čeľadí sú: Am­rám, Jis­hár, Cheb­rón a Uzziél.

Ekumenický

19 Kehátov­ci podľa rodov: Am­rám, Jis­hár, Heb­ron a Uzzíel.

Bible21

19 Ke­ha­tovi synové po svých ro­dech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel.