Roháček4. Mojžišova22,6

4. Mojžišova 22:6

Numeri

Pre­to teraz, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud, lebo je moc­nejší odo mňa. Snáď ho tak zmôžem; uderíme naň, a vy­ženiem ho zo zeme; lebo viem, že ten, koho ty požeh­náš, je požeh­naný, a komu za­zlorečíš, bude zlorečený.


Verš v kontexte

5 Ten po­slal po­slov k Balámovi, synovi Be­orov­mu, do mes­ta Petora, ktoré je pri rieke v zemi synov jeho ľudu, za­volať ho po­vediac: Hľa, nejaký ľud vy­šiel z Egyp­ta a hľa, po­kryl po­vrch zeme a usadil sa na­proti mne. 6 Pre­to teraz, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud, lebo je moc­nejší odo mňa. Snáď ho tak zmôžem; uderíme naň, a vy­ženiem ho zo zeme; lebo viem, že ten, koho ty požeh­náš, je požeh­naný, a komu za­zlorečíš, bude zlorečený. 7 A tak išli starší Moábovi a starší Madianovi nesúc veštné vo svojej ruke. A keď prišli k Balámovi, hovorili mu slová Balákove.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

6 Pre­to teraz, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud, lebo je moc­nejší odo mňa. Snáď ho tak zmôžem; uderíme naň, a vy­ženiem ho zo zeme; lebo viem, že ten, koho ty požeh­náš, je požeh­naný, a komu za­zlorečíš, bude zlorečený.

Evanjelický

6 Teraz, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud, lebo je moc­nejší ako ja. Azda po­tom ho budem môcť poraziť a vy­hnať z krajiny. Veď viem, že je požeh­naný, komu ty žeh­náš, a pre­kliaty, koho pre­kľaješ.

Ekumenický

6 Poď teda a pre mňa pre­kľaj ten­to ľud, lebo je moc­nejší než ja. Azda ho po­tom porazím a vy­ženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požeh­náš, bude požeh­naný, a koho pre­kľaješ, bude pre­kliaty.

Bible21

6 Pro­sím po­jď, pro­k­lej mi ten lid – je na mě moc silný. Snad jej pak zvládnu po­razit a vy­hnat ze země. Vím, že komu požeh­náš, je požeh­naný, a koho pro­k­le­ješ, je prokletý.“