Roháček4. Mojžišova22,40

4. Mojžišova 22:40

Numeri

A Balák obetujúc nabil volov a drob­ného dobyt­ka a po­slal Balámovi a kniežatám, ktoré boly s ním.


Verš v kontexte

39 A tak išiel Balám s Balákom, a prišli do Kir­jat-chucót. 40 A Balák obetujúc nabil volov a drob­ného dobyt­ka a po­slal Balámovi a kniežatám, ktoré boly s ním. 41 A stalo sa d­ruhého dňa ráno, že Balák pojal Baláma a vy­viedol ho na výšiny Bála, od­kiaľ videl koniec iz­rael­ského ľudu.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

40 A Balák obetujúc nabil volov a drob­ného dobyt­ka a po­slal Balámovi a kniežatám, ktoré boly s ním.

Evanjelický

40 Nato obetoval Bálák hovädzí dobytok i ovce a po­slal Bileámovi i kniežatám, ktoré boli s ním.

Ekumenický

40 Balák tam obetoval hovädzí dobytok i ovce a po­slal z toho Bileámovi i kniežatám, čo boli s ním.

Bible21

40 Tam Balák obětoval skot a brav a po­zval k hostině Balaá­ma i hodnostáře, kteří ho přive­dli.