Roháček4. Mojžišova22,24

4. Mojžišova 22:24

Numeri

Po­tom za­stál an­jel Hos­podinov na úz­kej ces­te viníc, k­de bol múr z jed­nej i z druhej strany.


Verš v kontexte

23 A keď videla os­lica an­jela Hos­podinov­ho stáť na ces­te, a že má svoj meč vy­tasený vo svojej ruke, os­lica sa uhla z ces­ty a išla poľom. A Balám bil os­licu, aby ju uhnul na ces­tu. 24 Po­tom za­stál an­jel Hos­podinov na úz­kej ces­te viníc, k­de bol múr z jed­nej i z druhej strany. 25 A os­lica vidiac an­jela Hos­podinov­ho pri­tis­la sa ku stene a pri­tis­la nohu Balámovi ku stene. Pre­to ju zase bil.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

24 Po­tom za­stál an­jel Hos­podinov na úz­kej ces­te viníc, k­de bol múr z jed­nej i z druhej strany.

Evanjelický

24 Tu za­stal an­jel Hos­podinov na chod­níku medzi vinicami; múr bol z jed­nej i z druhej strany.

Ekumenický

24 Hos­podinov an­jel sa po­stavil na chod­ník medzi vinicami, kde bol múr z jednej i z druhej strany.

Bible21

24 Hos­po­dinův an­děl se pak po­stavil na pěši­nu mezi vi­nice­mi, z obou stran le­movanou zíd­ka­mi.