Roháček4. Mojžišova1,11

4. Mojžišova 1:11

Numeri

z Ben­jamina Abidan, syn Gide­oniho,


Verš v kontexte

10 zo synov Jozefových, z Ef­rai­ma Elišáma, syn Am­mihúdov, z Manas­sesa Gamaliel, syn Pedah­cúrov 11 z Ben­jamina Abidan, syn Gide­oniho, 12 z Dána Achiezer, syn Am­mišad­dajov,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 z Ben­jamina Abidan, syn Gide­oniho,

Evanjelický

11 za Ben­jamína Abídán, syn Gideóního;

Ekumenický

11 za Ben­jamínov­cov Abídan, syn Gideóniho;

Bible21

11 z Ben­jamí­na: Abi­dan, syn Gi­de­o­ni­ho,