RoháčekNehemiáš2,15

Nehemiáš 2:15

A tak som išiel hore dolinou potoka vnoci a ob­hliadal som múr. Po­tom som sa vrátil a vošiel som bránou Údolia a tak som sa na­vrátil.


Verš v kontexte

14 A prešiel som k Stud­ničnej bráne a k ryb­níku kráľov­mu; ale tam nebolo mies­ta pre hovädo, aby bolo prešlo podo mnou. 15 A tak som išiel hore dolinou potoka vnoci a ob­hliadal som múr. Po­tom som sa vrátil a vošiel som bránou Údolia a tak som sa na­vrátil. 16 Ale po­hlavári od správy ne­vedeli, kde som chodil alebo čo som robil, ani som toho dovtedy nebol oznámil ani Židom ani kňazom ani pop­red­ným ani po­hlavárom ani ostat­ku tých, ktorí konali prácu.

späť na Nehemiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 A tak som išiel hore dolinou potoka vnoci a ob­hliadal som múr. Po­tom som sa vrátil a vošiel som bránou Údolia a tak som sa na­vrátil.

Evanjelický

15 Pre­to som pešo vy­stupoval údolím za noci a skúmal hrad­by. Po­tom som sa ob­rátil a vošiel Údol­nou bránou; tak som sa vrátil.

Ekumenický

15 Pre­to som pešo v noci vy­stupoval údolím a skúmal som hrad­by. Po­tom som sa ob­rátil a vošiel som Údol­nou bránou a tak som sa vrátil späť.

Bible21

15 Pokračoval jsem tedy vzhů­ru do noci podél po­toka a pro­hlížel hrad­by. Pak jsem se ob­rá­til zpět, pro­šel Údolní bránou a vrá­til se.