RoháčekNehemiáš2,11

Nehemiáš 2:11

A keď som prišiel do Jeruzalema, po­budol som tam tri dni.


Verš v kontexte

10 A keď to počul San­bal­lat Choron­ský a Tobiáš, am­mon­ský sluha, náram­ne sa im to neľúbilo, že prišiel človek hľadať dob­ré synov Iz­raelových. 11 A keď som prišiel do Jeruzalema, po­budol som tam tri dni. 12 Po­tom som vstal vnoci ja a nie­koľko málo mužov so mnou a ne­oz­námil som ni­komu, čo dal môj Bôh do môj­ho srd­ca, aby som vy­konal pre Jeruzalem, a ne­mal som so sebou hoväda krome hoväda, na ktorom som jaz­dil.

späť na Nehemiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď som prišiel do Jeruzalema, po­budol som tam tri dni.

Evanjelický

11 Keď som došiel do Jeruzalema, po­budol som tam tri dni.

Ekumenický

11 Prišiel som do Jeruzalema a po­budol som tam tri dni.

Bible21

11 Tak jsem do­razil do Je­ruzalé­ma. Když jsem tam po­byl tři dny,