RoháčekMatúš7,6

Matúš 7:6

Evanjelium podľa Matúša

Nedávaj­te svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapaly nohami a ob­rátiac sa neroz­tr­haly vás.


Verš v kontexte

5 Po­krytče, najprv vy­j­mi brv­no zo svoj­ho oka a po­tom pre­zrieš, aby si vy­ňal ivier­ko z oka svoj­ho brata. 6 Nedávaj­te svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapaly nohami a ob­rátiac sa neroz­tr­haly vás. 7 Pros­te, a bude vám dané; hľadaj­te a naj­dete; klep­te, a ot­vorí sa vám;

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 Nedávaj­te svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine, aby ich snáď nezašliapaly nohami a ob­rátiac sa neroz­tr­haly vás.

Evanjelický

6 Čo je sväté, nedávaj­te psom, ani svoje per­ly nehádžte sviniam, aby ich ne­pošliapali, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás!

Ekumenický

6 Nedávaj­te, čo je sväté, psom a nehádžte svoje per­ly pred svine, aby ich ne­pošliapali nohami, ne­ob­rátili sa a neroz­tr­hali vás!

Bible21

6 Ne­dávej­te svaté věci psům a ne­házej­te své per­ly pra­satům; ji­nak je za­šlapou, otočí se a roz­tr­hají vás.