RoháčekMatúš4,4

Matúš 4:4

Evanjelium podľa Matúša

A on od­povedajúc riekol: Je na­písané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vy­chádza skr­ze ús­ta Božie.


Verš v kontexte

3 A pri­stúpiac k nemu po­kušiteľ riekol mu: Ak si Syn Boží, po­vedz, aby sa tieto kamene staly chlebami. 4 A on od­povedajúc riekol: Je na­písané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vy­chádza skr­ze ús­ta Božie. 5 Vtedy ho pojal diabol do svätého mes­ta a po­stavil ho na vrch na krýd­lo chrámu

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

4 A on od­povedajúc riekol: Je na­písané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vy­chádza skr­ze ús­ta Božie.

Evanjelický

4 On však po­vedal: Na­písané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vy­chádza z úst Božích.

Ekumenický

4 On mu však od­povedal: Je na­písané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vy­chádza z Božích úst.

Bible21

4 On však od­po­věděl: „Je psáno: ‚Nejen chle­bem bude člověk živ, ale každým slovem vy­cházejícím z Božích úst.‘“