RoháčekMatúš28,6

Matúš 28:6

Evanjelium podľa Matúša

Niet ho tu, lebo vstal, tak ako po­vedal. Poďte, po­zrite mies­to, kde ležal Pán.


Verš v kontexte

5 A an­jel od­povedal a riekol ženám: Vy sa neboj­te! Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte. 6 Niet ho tu, lebo vstal, tak ako po­vedal. Poďte, po­zrite mies­to, kde ležal Pán. 7 A iďte rých­le a po­vedz­te jeho učeníkom, že vstal z mŕt­vych, a hľa, pred­chádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, po­vedal som vám to!

späť na Matúš, 28

Príbuzné preklady Roháček

6 Niet ho tu, lebo vstal, tak ako po­vedal. Poďte, po­zrite mies­to, kde ležal Pán.

Evanjelický

6 Niet Ho tu, lebo vstal, ako po­vedal; poďte, viďte mies­to, kde ležal.

Ekumenický

6 Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako po­vedal. Poďte, po­zrite si mies­to, kde ležal.

Bible21

6 Není tu, vstal, jak před­po­věděl. Po­jď­te se podívat, kde ležel.