RoháčekMatúš16,12

Matúš 16:12

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy porozumeli, že ne­povedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farize­ov a sadúce­ov.


Verš v kontexte

11 Jako tedy nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe, ale aby ste sa chránili kvasu farize­ov a sadúce­ov? 12 Vtedy porozumeli, že ne­povedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farize­ov a sadúce­ov. 13 A keď prišiel Ježiš do okolia Cezáree Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, Syn človeka?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy porozumeli, že ne­povedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farize­ov a sadúce­ov.

Evanjelický

12 Až vtedy porozumeli, že im ne­povedal, aby sa varovali kvasu [chleba], ale učenia farizejov a sadukajov.

Ekumenický

12 Vtedy po­chopili, že im nehovoril, aby sa varovali kvás­ku, ale učenia farizejov a saducejov.

Bible21

12 Teh­dy po­chopi­li, že jim neře­kl, aby se vy­va­rova­li chle­bového kva­su, ale fa­ri­zej­ského a sa­du­cej­ského učení.