RoháčekMatúš16,11

Matúš 16:11

Evanjelium podľa Matúša

Jako tedy nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe, ale aby ste sa chránili kvasu farize­ov a sadúce­ov?


Verš v kontexte

10 Ani na tých sedem chlebov tých štyroch tisícov a koľko pleten­cov ste sob­rali? 11 Jako tedy nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe, ale aby ste sa chránili kvasu farize­ov a sadúce­ov? 12 Vtedy porozumeli, že ne­povedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farize­ov a sadúce­ov.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

11 Jako tedy nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe, ale aby ste sa chránili kvasu farize­ov a sadúce­ov?

Evanjelický

11 Ako to, že nerozumiete, že nie o chleboch som vám po­vedal! Varuj­te sa kvasu farizejov a sadukajov!

Ekumenický

11 Ako to, že nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe? Varuj­te sa však kvasu farizejov a saducejov.

Bible21

11 Jak to, že ne­chápete, že jsem ne­mlu­vil o chle­bu? Va­ruj­te se fa­ri­zej­ského a sa­du­cej­ského kvasu!“