RoháčekMatúš1,24

Matúš 1:24

Evanjelium podľa Matúša

A Jozef pre­budiac sa zo spán­ku učinil, ako mu nariadil an­jel Pánov, a prijal svoju manžel­ku.


Verš v kontexte

23 Hľa, pan­na počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Im­manuel, čo je preložené: S nami Bôh. 24 A Jozef pre­budiac sa zo spán­ku učinil, ako mu nariadil an­jel Pánov, a prijal svoju manžel­ku. 25 Ale jej ne­poz­nal, do­kiaľ ne­porodila svoj­ho pr­vorodeného syna a na­zval jeho meno Ježiš.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A Jozef pre­budiac sa zo spán­ku učinil, ako mu nariadil an­jel Pánov, a prijal svoju manžel­ku.

Evanjelický

24 Keď sa Jozef pre­budil zo sna, urobil, ako mu pri­kázal an­jel Pánov: prijal svoju ženu,

Ekumenický

24 Keď Jozef pre­citol zo spán­ku, urobil, ako mu pri­kázal Pánov an­jel, a prijal svoju manžel­ku.

Bible21

24 Když se Josef pro­bu­dil, za­choval se, jak mu přikázal Hos­po­dinův an­děl, a vzal si Ma­rii za manželku.