RoháčekMarek3,21

Marek 3:21

Evanjelium podľa Mareka

A keď počuli o tom jeho príbuz­ní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z roz­umu.


Verš v kontexte

20 A opät sa sišiel zá­stup, takže ne­moh­li ani chleba pojesť. 21 A keď počuli o tom jeho príbuz­ní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z roz­umu. 22 A zákon­níci, ktorí boli prišli dolu od Jeruzalema, hovorili, že má Bel­zebúba a že kniežaťom nad démonami vy­háňa démonov.

späť na Marek, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 A keď počuli o tom jeho príbuz­ní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z roz­umu.

Evanjelický

21 Keď to počuli Jeho príbuz­ní, vy­šli Ho zlapať, lebo hovorili, že po­stúpil z roz­umu.

Ekumenický

21 Keď sa to do­počuli jeho príbuz­ní, prišli, aby ho od­vied­li, lebo hovorili, že sa po­miatol.

Bible21

21 Když se to do­zvědě­li jeho příbuzní, vy­pravi­li se, aby si ho vza­li, pro­tože li­dé říka­li, že se po­mi­nul.

RoháčekMarek3,21