RoháčekMarek1,39

Marek 1:39

Evanjelium podľa Mareka

A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov.


Verš v kontexte

38 A po­vedal im: Poďme in­de, do súsed­ných mes­tečiek, aby som i tam kázal, lebo na to som vy­šiel. 39 A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov. 40 A prišiel k nemu malomoc­ný a prosil ho, kľakol pred ním a po­vedal mu: Len keby si chcel, môžeš ma očis­tiť.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

39 A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov.

Evanjelický

39 I šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov.

Ekumenický

39 Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vy­háňal zlých duchov.

Bible21

39 Kázal tedy v je­jich syna­go­gách po ce­lé Ga­li­le­ji a vy­mítal dé­mo­ny.

RoháčekMarek1,39