RoháčekMarek1,32

Marek 1:32

Evanjelium podľa Mareka

A keď bol večer, keď bolo za­pad­lo sl­n­ce, nosili a vodili k nemu všet­kých ne­moc­ných i po­sad­lých démonami,


Verš v kontexte

31 A pri­stúpiac po­z­dvihol ju chopiac ju za ruku, a hneď ju opus­tila horúčka, a po­sluhovala im. 32 A keď bol večer, keď bolo za­pad­lo sl­n­ce, nosili a vodili k nemu všet­kých ne­moc­ných i po­sad­lých démonami, 33 a celé mes­to bolo shromaždené pri dveriach,

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 A keď bol večer, keď bolo za­pad­lo sl­n­ce, nosili a vodili k nemu všet­kých ne­moc­ných i po­sad­lých démonami,

Evanjelický

32 Pod­večer však, po západe sln­ka, prinášali k Nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých démon­mi

Ekumenický

32 Keď sln­ko za­pad­lo a na­stal večer, prinášali k nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých zlými duch­mi.

Bible21

32 Večer po zápa­du slun­ce k ně­mu při­nes­li všech­ny ne­mo­cné a po­se­dlé.

RoháčekMarek1,32