RoháčekMarek1,23

Marek 1:23

Evanjelium podľa Mareka

A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol


Verš v kontexte

22 A žas­li nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má p­rávo a moc, a nie ako zákon­níci. 23 A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol 24 a hovoril: Ó, čo máme s tebou, Ježišu Nazarén­sky? Prišiel si nás za­tratiť! Znám ťa, kto si, ten Svätý Boží!

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol

Evanjelický

23 V ich synagóge bol práve človek po­sad­nutý nečis­tým duchom, ktorý vy­kríkol tak­to:

Ekumenický

23 Práve vtedy bol v ich synagóge človek po­sad­nutý nečis­tým duchom. Ten vy­kríkol:

Bible21

23 V je­jich syna­go­ze byl právě člověk po­se­dlý nečis­tým du­chem. Vy­kři­kl:

RoháčekMarek1,23