RoháčekMarek1,10

Marek 1:10

Evanjelium podľa Mareka

A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesia roz­tr­hávané a Ducha, jako čo by holubicu, so­stupujúceho na seba,


Verš v kontexte

9 A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z Galilej­ského Nazareta a bol po­krs­tený od Jána v Jor­dáne. 10 A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesia roz­tr­hávané a Ducha, jako čo by holubicu, so­stupujúceho na seba, 11 a hlas za­vznel z nebies: Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesia roz­tr­hávané a Ducha, jako čo by holubicu, so­stupujúceho na seba,

Evanjelický

10 A hneď, keď vy­chádzal z vody, videl nebesá rozt­vorené a Ducha, ktorý zo­stupoval na Neho ako holubica;

Ekumenický

10 Keď vy­stupoval z vody, videl rozt­vorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval na neho.

Bible21

10 Když vy­stu­po­val z vo­dy, ihned uvi­děl pro­tržená ne­besa a Du­cha se­stu­pujícího na něj jako ho­lu­bice.

RoháčekMarek1,10