RoháčekLukáš21,32

Lukáš 21:32

Evanjelium podľa Lukáša

Ameň vám hovorím, že ne­pominie toto po­kolenie, do­kiaľ sa všet­ko ne­stane.


Verš v kontexte

31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všet­ko deje, vedz­te, že je blíz­ko kráľov­stvo Božie. 32 Ameň vám hovorím, že ne­pominie toto po­kolenie, do­kiaľ sa všet­ko ne­stane. 33 Nebo a zem po­minú, ale moje slová nik­dy nepominú.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

32 Ameň vám hovorím, že ne­pominie toto po­kolenie, do­kiaľ sa všet­ko ne­stane.

Evanjelický

32 Veru, hovorím vám, že sa toto po­kolenie ne­pominie, kým sa všet­ko ne­stane.

Ekumenický

32 Amen, hovorím vám: Ne­pominie sa toto po­kolenie, kým sa to všet­ko ne­stane.

Bible21

32 Amen, říkám vám, že to poko­lení ne­po­mi­ne, dokud se to všech­no ne­stane.