RoháčekLukáš21,10

Lukáš 21:10

Evanjelium podľa Lukáša

Vtedy im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu,


Verš v kontexte

9 A keď počujete o voj­nách a o ne­pokojoch, ne­strachuj­te sa, lebo to sa musí najprv stať, ale nie hneď bude koniec. 10 Vtedy im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, 11 a budú veľké zeme­trasenia mies­tami, a bude bývať hlad a mor, a budú sa ukazovať strašné z­javy a veľké znamenia s neba.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu,

Evanjelický

10 Po­tom im hovoril: Po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu;

Ekumenický

10 Po­tom im po­vedal: Národ po­vs­tane proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu.

Bible21

10 Teh­dy jim ře­kl: „Národ po­vstane pro­ti náro­du a králov­ství pro­ti králov­ství.