RoháčekLukáš15,20

Lukáš 15:20

Evanjelium podľa Lukáša

A vstal a prišiel k svoj­mu ot­covi. A ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol po­hnutý milo­sr­den­stvom. A bežal a padol mu okolo krku a boz­kával ho.


Verš v kontexte

19 takže už viacej nie som hoden volať sa tvojím synom; učiň ma jako jed­ného zo svojich nájom­níkov. 20 A vstal a prišiel k svoj­mu ot­covi. A ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol po­hnutý milo­sr­den­stvom. A bežal a padol mu okolo krku a boz­kával ho. 21 A syn mu po­vedal: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojím synom.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

20 A vstal a prišiel k svoj­mu ot­covi. A ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol po­hnutý milo­sr­den­stvom. A bežal a padol mu okolo krku a boz­kával ho.

Evanjelický

20 I vstal a šiel k ot­covi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pri­behol, padol mu okolo krku a vy­boz­kával ho.

Ekumenický

20 Vstal teda a šiel k svojmu ot­covi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pri­behol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vy­boz­kával ho.

Bible21

20 A tak vstal a vy­dal se ke své­mu otci. Otec ho spatřil už z ve­liké dálky. Po­hnut sou­ci­tem při­běhl, padl mu ko­lem krku a za­sypal ho po­libky.