RoháčekLukáš15,14

Lukáš 15:14

Evanjelium podľa Lukáša

Keď po­tom všet­ko strovil, na­stal veliký hlad v tej krajine, a on začal tr­pieť núdzou.


Verš v kontexte

13 A po nie mnohých dňoch shromaždil všet­ko ten mladší syn a od­ces­toval do ďalekej krajiny. A tam roz­mr­hal svoje imanie žijúc pros­topašne. 14 Keď po­tom všet­ko strovil, na­stal veliký hlad v tej krajine, a on začal tr­pieť núdzou. 15 A išiel a pri­pojil sa ktorémusi z občanov tej krajiny, a ten ho po­slal na svoje polia pásť svine.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

14 Keď po­tom všet­ko strovil, na­stal veliký hlad v tej krajine, a on začal tr­pieť núdzou.

Evanjelický

14 Keď už všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu tr­pieť.

Ekumenický

14 Keď všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tej krajine veľký hlad a on začal tr­pieť núdzu.

Bible21

14 Když všech­no utra­til, na­stal v té zemi ve­liký hlad a on za­čal trpět nou­zi.