RoháčekLukáš12,13

Lukáš 12:13

Evanjelium podľa Lukáša

A ktosi zo zá­stupu mu po­vedal: Učiteľu, po­vedz môj­mu bratovi, aby si roz­delil so mnou dedičs­tvo!


Verš v kontexte

12 lebo Svätý Duch vás na­učí v tú is­tú hodinu, čo treba po­vedať. 13 A ktosi zo zá­stupu mu po­vedal: Učiteľu, po­vedz môj­mu bratovi, aby si roz­delil so mnou dedičs­tvo! 14 Ale on mu po­vedal: Človeče, kto ma ustanovil za sud­cu alebo za deliteľa nad vami?

späť na Lukáš, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 A ktosi zo zá­stupu mu po­vedal: Učiteľu, po­vedz môj­mu bratovi, aby si roz­delil so mnou dedičs­tvo!

Evanjelický

13 Po­vedal Mu ktosi zo zá­stupu: Maj­stre, po­vedz môj­mu bratovi, aby si podelil so mnou dedičs­tvo!

Ekumenický

13 Ktosi zo zá­stupu mu po­vedal: Učiteľ, po­vedz môj­mu bratovi, aby sa so mnou roz­delil o dedičstvo.

Bible21

13 Někdo z davu ho požádal: „­Mis­tře, řekni mé­mu bra­t­rovi, ať se se mnou roz­dělí o dědictví!“