RoháčekJúdov1,19

Júdov 1:19

To sú tí, ktorí sa od­deľujú, teles­ní, ne­majúci ducha.


Verš v kontexte

18 že vám hovoril, že v po­sled­nom čase budú po­smievači, ktorí budú chodiť podľa svojich bez­božných žiados­tí. 19 To sú tí, ktorí sa od­deľujú, teles­ní, ne­majúci ducha. 20 Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej pre­svätej viere,

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 To sú tí, ktorí sa od­deľujú, teles­ní, ne­majúci ducha.

Evanjelický

19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, ľudia teles­ní, ktorí ne­majú ducha.

Ekumenický

19 To sú tí, čo vy­volávajú rozt­ržky, teles­ní ľudia, čo ne­majú Ducha.

Bible21

19 To jsou ti roz­vraceči, těles­ní li­dé bez Du­cha.