RoháčekJózua3,14

Józua 3:14

A stalo sa, keď sa ľud po­hnul zo svojich stánov, aby prešiel cez Jor­dán, a kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy, pred ľudom,


Verš v kontexte

13 A stane sa, keď spočinú stupy nôh kňazov, ktorí ne­sú truh­lu Hos­podina, Pána celej zeme, vo vode Jor­dána, že budú od­rezané vody Jor­dána, vody, tečúce od hora, a budú stáť na jednej hromade. 14 A stalo sa, keď sa ľud po­hnul zo svojich stánov, aby prešiel cez Jor­dán, a kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy, pred ľudom, 15 a keď prišli tí, ktorí nies­li truh­lu, až k Jor­dánu, a nohy kňazov, ne­súcich truh­lu, za­močili sa na kraji vody (a Jor­dán býva pre­pl­nený, takže roz­lieva vody na všet­ky svoje brehy, každoročne v dobe žat­vy),

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A stalo sa, keď sa ľud po­hnul zo svojich stánov, aby prešiel cez Jor­dán, a kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy, pred ľudom,

Evanjelický

14 Keď sa ľud po­hol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jor­dán, kňazi nies­li truh­lu zmluvy pred ľudom.

Ekumenický

14 Keď sa ľud po­hol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jor­dán, kňazi nies­li ar­chu zmluvy pred ľudom.

Bible21

14 Když pak lid vy­táhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nes­li před li­dem Tru­hlu smlou­vy.