RoháčekJózua19,32

Józua 19:32

Synom Naf­taliho vy­šiel šies­ty los, synom Naf­taliho po ich čeľadiach.


Verš v kontexte

31 To je dedičstvo po­kolenia synov Aserových po ich čeľadiach, tie mes­tá a ich dediny. 32 Synom Naf­taliho vy­šiel šies­ty los, synom Naf­taliho po ich čeľadiach. 33 A ich hranica bola od Chelefa, od Elona do Cánaníma a Adami, Nékeb a Jab­neel až po Lak­kúm a vy­chádzala pri Jor­dáne.

späť na Józua, 19

Príbuzné preklady Roháček

32 Synom Naf­taliho vy­šiel šies­ty los, synom Naf­taliho po ich čeľadiach.

Evanjelický

32 Šies­ty lós pri­padol po­tom­kom podľa čeľadí synov Naf­tálího.

Ekumenický

32 Šies­ty lós pri­padol Naf­táli­ov­com podľa ich rodov.

Bible21

32 Šestý los připa­dl na syny Neftalí­movy pro je­jich ro­dy: