RoháčekJózua18,3

Józua 18:3

A Jozua riekol synom Iz­raelovým: Do­kedy sa vám bude leniť prij­sť, aby ste zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú vám dal Hos­podin, Bôh vašich ot­cov?


Verš v kontexte

2 Ale zbývali medzi syn­mi Iz­raelovými takí, ktorých dedičs­tva neboli ešte rozdelili, sedem po­kolení. 3 A Jozua riekol synom Iz­raelovým: Do­kedy sa vám bude leniť prij­sť, aby ste zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú vám dal Hos­podin, Bôh vašich ot­cov? 4 Nože daj­te troch mužov na každé pokolenie, a pošlem ich, a vstanú a po­chodia po zemi a popíšu ju podľa svoj­ho dedičs­tva, a po­tom prij­dú zase ku mne.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

3 A Jozua riekol synom Iz­raelovým: Do­kedy sa vám bude leniť prij­sť, aby ste zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú vám dal Hos­podin, Bôh vašich ot­cov?

Evanjelický

3 Józua po­vedal Iz­rael­com: Do­kedy budete otáľať so za­bratím zeme, ktorú vám dal Hos­podin, Boh vašich ot­cov?

Ekumenický

3 Jozua po­vedal Iz­raelitom: Do­kedy budete váhať s obsadením krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, Boh vašich ot­cov?

Bible21

3 Jo­zue pro­to synům Iz­rae­le ře­kl: „Jak dlouho ještě bu­dete otálet, než ob­sadí­te zem, kte­rou vám dal Hos­po­din, Bůh vašich ot­ců?