RoháčekJózua15,44

Józua 15:44

Keila, Ach­zib, a Maréša, deväť miest a ich dediny.


Verš v kontexte

43 Jif­tach, Ašna a Necíb, 44 Keila, Ach­zib, a Maréša, deväť miest a ich dediny. 45 Ek­ron i jeho mes­tečká i jeho dediny.

späť na Józua, 15

Príbuzné preklady Roháček

44 Keila, Ach­zib, a Maréša, deväť miest a ich dediny.

Evanjelický

44 Keílá, Ach­zíb, Máréšá - deväť miest so svojimi dedinami.

Ekumenický

44 Keíla, Ak­zíb a Máreša; deväť miest aj s ich dedinami.

Bible21

44 Ke­i­la, Achzíb a Ma­reša – celkem devět měst s osa­da­mi.