RoháčekJózua11,7

Józua 11:7

A tak prišiel na nich Jozua i všetok bojov­ný ľud s ním ku vodám Mérom ne­očakávane a dopadli na nich.


Verš v kontexte

6 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Neboj sa ich, lebo zaj­tra o tom­to čase ich ja vydám všet­kých, aby boli pobití pred Iz­raelom. Ich koňom popod­rezuješ žily a ich vozy spáliš ohňom. 7 A tak prišiel na nich Jozua i všetok bojov­ný ľud s ním ku vodám Mérom ne­očakávane a dopadli na nich. 8 A Hos­podin ich vydal do ruky Iz­raela, a bili ich a honili ich až po veľký Sidon a až po Mis­refót-májim a až po údolie Mic­pe na východ, a bili ich, až im ne­ponechali nikoho živého.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

7 A tak prišiel na nich Jozua i všetok bojov­ný ľud s ním ku vodám Mérom ne­očakávane a dopadli na nich.

Evanjelický

7 Józua a s ním všetok bojový ľud náh­le pri­tiah­li k Méróm­skym vodám a na­pad­li ich.

Ekumenický

7 Jozua a všetok bojový ľud s ním náh­le pri­tiah­li k vodám Merómu a na­pad­li ich.

Bible21

7 Jo­zue a vše­chen bo­je­s­chopný lid tedy pro­ti nim ihned vy­táh­li k me­rom­ským vodám, kde na ně za­útoči­li.