RoháčekJonáš1,12

Jonáš 1:12

A on im riekol: Vez­mite ma a hoďte ma do mora, a more sa upokojí pred vami; lebo ja viem; že pre mňa je táto veľká búr­ka proti vám.


Verš v kontexte

11 A po­vedali mu: Čo ti máme urobiť, aby sa nám upokojilo more? Lebo more sa búrilo viac a viac. 12 A on im riekol: Vez­mite ma a hoďte ma do mora, a more sa upokojí pred vami; lebo ja viem; že pre mňa je táto veľká búr­ka proti vám. 13 A mužovia ve­slovali všet­kými silami, aby sa dostali zpät na sušinu, ale ne­moh­li, lebo more sa vše viac a viac búrilo proti nim.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 A on im riekol: Vez­mite ma a hoďte ma do mora, a more sa upokojí pred vami; lebo ja viem; že pre mňa je táto veľká búr­ka proti vám.

Evanjelický

12 On im od­povedal: Chyťte ma a hoďte do mora, a ono sa vám utíši, lebo viem, že pre mňa sa strh­la táto veľká búr­ka nad vami.

Ekumenický

12 Od­povedal im: Chyťte ma, hoďte do mora a more pod vami sa utíši, lebo viem, že pre mňa vás pos­tih­la táto veľká búr­ka.

Bible21

12 „Hoď­te mě do moře,“ od­po­věděl jim, „tím ho utiší­te. Vím, že vás ta ve­liká bouře přepadla kvů­li mně.“