RoháčekJoel2,10

Joel 2:10

Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, sl­n­ce a mesiac sa za­tmejú, a hviez­dy spracú svoj lesk.


Verš v kontexte

9 Behať budú po mes­te, po­bežia po múre, vy­j­dú hore do domov, ok­nami voj­dú jako zlodej. 10 Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, sl­n­ce a mesiac sa za­tmejú, a hviez­dy spracú svoj lesk. 11 A Hos­podin vy­dá svoj hlas pred svojím voj­skom, pre­tože jeho tábor bude veľmi veliký; lebo ten, ktorý bude vykonávať jeho slovo, bude moc­ný. Lebo deň Hos­podinov bude veľký a strašný veľmi, a kto ho znesie?!

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, sl­n­ce a mesiac sa za­tmejú, a hviez­dy spracú svoj lesk.

Evanjelický

10 Zem sa za­trasie pred nimi, nebesá sa za­chvejú; sln­ko a mesiac stem­nejú a hviez­dy stratia svoj jas.

Ekumenický

10 Pred nimi sa za­trasie zem, nebesá sa za­chvejú, sln­ko a mesiac stem­nejú a hviez­dy stratia svoj jas.

Bible21

10 Před nimi země třese se i samo nebe se mu­sí chvět; slunce a měsíc za­tmí se a zmizí záře hvězd.

RoháčekJoel2,10