RoháčekJoel1,19

Joel 1:19

K tebe, ó, Hos­podine, volám, lebo oheň žerie pasien­ky pus­tiny, a plameň páli všet­ky stromy poľa.


Verš v kontexte

18 Oj, ako bude stonať dobytok, ako budú zmätené stáda hoviad, lebo nebude pre ne paše, i stáda drob­ného dobyt­ka budú pykať. 19 K tebe, ó, Hos­podine, volám, lebo oheň žerie pasien­ky pus­tiny, a plameň páli všet­ky stromy poľa. 20 Ešte i poľná zver p­ráh­nuc reve k tebe, pre­tože vy­sch­ly po­toky vôd, a oheň strávil pasien­ky pus­tiny.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 K tebe, ó, Hos­podine, volám, lebo oheň žerie pasien­ky pus­tiny, a plameň páli všet­ky stromy poľa.

Evanjelický

19 K Tebe volám, Hos­podine, lebo oheň strávil step­né pas­tviny a plameň spálil všet­ky poľné stromy.

Ekumenický

19 K tebe, Hos­podin, volám, lebo oheň strávil step­né pas­tviny a plameň spálil všet­ky stromy na poli.

Bible21

19 Vo­lám, Hos­po­di­ne, k tobě! Širé pas­t­vi­ny spol­kl oheňa lesy leh­ly po­pe­lem.

RoháčekJoel1,19