RoháčekJoel1,11

Joel 1:11

Oráči sa budú stydieť, vinári budú kvíliť, pre pšenicu a pre jačmeň, lebo zhynie žat­va poľa.


Verš v kontexte

10 Spus­tošené bude pole, smútiť bude zem, pre­tože spus­tošené bude obilie, vy­schne vín­na šťava, uväd­ne olej. 11 Oráči sa budú stydieť, vinári budú kvíliť, pre pšenicu a pre jačmeň, lebo zhynie žat­va poľa. 12 Vinič uschne, a fík uväd­ne, granát i pal­ma i jab­loň; všet­ky stromy poľa po­schnú, lebo radosť sa bude stydieť a utečie od synov človeka.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Oráči sa budú stydieť, vinári budú kvíliť, pre pšenicu a pre jačmeň, lebo zhynie žat­va poľa.

Evanjelický

11 Za­han­bení buďte, oráči, kvíľte, vinoh­rad­níci, pre pšenicu a jačmeň, lebo nav­nivoč vy­šla žat­va na poli.

Ekumenický

11 Oráči, môžete sa han­biť! Vinoh­rad­níci, kvíľte kvôli pšenici a jačmeňu, lebo žat­va na poli vy­šla nav­nivoč.

Bible21

11 Zoufej­te, rolníci, kvílejte, vinaři, kvůli pšenici a ječ­meni – zniče­na byla sklizeň na po­li!

RoháčekJoel1,11