RoháčekJób1,21

Jób 1:21

A riekol: Na­hý som vy­šiel zo života svojej mat­ky a na­hý sa ta na­vrátim. Hos­podin dal, Hos­podin vzal. Nech je požeh­nané meno Hos­podinovo.


Verš v kontexte

20 Vtedy vstal Job a roz­tr­hol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu a pad­núc na zem po­klonil sa. 21 A riekol: Na­hý som vy­šiel zo života svojej mat­ky a na­hý sa ta na­vrátim. Hos­podin dal, Hos­podin vzal. Nech je požeh­nané meno Hos­podinovo. 22 V tom vo všet­kom ne­zhrešil Job a ne­pri­vlast­nil Bohu ničoho nerozum­ného.

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A riekol: Na­hý som vy­šiel zo života svojej mat­ky a na­hý sa ta na­vrátim. Hos­podin dal, Hos­podin vzal. Nech je požeh­nané meno Hos­podinovo.

Evanjelický

21 a po­vedal: Na­hý som vy­šiel zo života mat­ky a na­hý sa tam na­vrátim; Hos­podin dal, Hos­podin aj vzal, nech je požeh­nané meno Hos­podinovo.

Ekumenický

21 a po­vedal: Na­hý som vy­šiel zo života mat­ky a na­hý sa ta vrátim. Hos­podin dal a Hos­podin vzal, nech je požeh­nané meno Hos­podina.

Bible21

21 „Na­hý jsem vy­šel z lů­na své matky, nahý se k ní zas navrátím. Hospodin dal, Hos­po­din vzal. Ať je požeh­náno jméno Hospodin!“

RoháčekJób1,21