RoháčekJán8,39

Ján 8:39

Evanjelium podľa Jána

Od­povedali a riek­li mu: Naším ot­com je Ab­rahám. Na to im po­vedal Ježiš: Keby ste boli deťmi Ab­rahámovými, robili by ste skut­ky Ab­rahámove;


Verš v kontexte

38 Ja, čo som videl u svoj­ho Ot­ca, to hovorím: a tak aj vy, čo ste videli a počuli od svoj­ho ot­ca, to robíte. 39 Od­povedali a riek­li mu: Naším ot­com je Ab­rahám. Na to im po­vedal Ježiš: Keby ste boli deťmi Ab­rahámovými, robili by ste skut­ky Ab­rahámove; 40 ale teraz ma hľadáte za­biť, človeka, ktorý som vám hovoril prav­du, ktorú som počul od Boha; toho Ab­rahám ne­urobil.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

39 Od­povedali a riek­li mu: Naším ot­com je Ab­rahám. Na to im po­vedal Ježiš: Keby ste boli deťmi Ab­rahámovými, robili by ste skut­ky Ab­rahámove;

Evanjelický

39 Od­povedali Mu: Naším ot­com je Ab­rahám. Riekol im Ježiš: Ak ste Ab­rahámove deti, rob­te Ab­rahámove skut­ky;

Ekumenický

39 Od­povedali mu: Naším ot­com je Ab­rahám! Ježiš im po­vedal: Ak ste Ab­rahámove deti, mali by ste robiť Ab­rahámove skut­ky!

Bible21

39 „Náš otec je Abraham,“ od­po­vědě­li mu. „Kdybyste byli dě­ti Abrahama,“ ře­kl jim Ježíš, „děla­li bys­te Abraha­movy skutky.

RoháčekJán8,39