RoháčekJán4,43

Ján 4:43

Evanjelium podľa Jána

A po tých dvoch dňoch vy­šiel od­tiaľ a od­išiel do Galilee,


Verš v kontexte

42 a žene hovorili: Už viacej ne­veríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je vprav­de Spasiteľ sveta, Kris­tus. 43 A po tých dvoch dňoch vy­šiel od­tiaľ a od­išiel do Galilee, 44 lebo sám Ježiš vy­svedčil, že prorok ne­má cti vo svojej vlas­ti.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

43 A po tých dvoch dňoch vy­šiel od­tiaľ a od­išiel do Galilee,

Evanjelický

43 Po dvoch dňoch od­išiel od­tiaľ do Galiley.

Ekumenický

43 Po dvoch dňoch od­išiel od­tiaľ do Galiley.

Bible21

43 Po dvou dnech pak od­tud ode­šel do Ga­li­le­je.

RoháčekJán4,43