RoháčekJán18,37

Ján 18:37

Evanjelium podľa Jána

Vtedy mu po­vedal Pilát: Teda si ty pred­sa kráľ? Ježiš od­povedal: Ty dob­re hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vy­dal prav­de svedoc­tvo. Každý, kto je z prav­dy, čuje môj hlas.


Verš v kontexte

36 Ježiš od­povedal: Moje kráľov­stvo nie je z tohoto sveta; keby bolo moje kráľov­stvo z tohoto sveta, moji služob­níci by zápasili o to, aby som nebol vy­daný Židom. Ale teraz moje kráľov­stvo nie je od­tiaľto. 37 Vtedy mu po­vedal Pilát: Teda si ty pred­sa kráľ? Ježiš od­povedal: Ty dob­re hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vy­dal prav­de svedoc­tvo. Každý, kto je z prav­dy, čuje môj hlas. 38 Pilát mu po­vedal: Čo je prav­da? A keď to po­vedal, zase vy­šiel za Žid­mi a po­vedal im: Ja nenachádzam nijakej viny na ňom.

späť na Ján, 18

Príbuzné preklady Roháček

37 Vtedy mu po­vedal Pilát: Teda si ty pred­sa kráľ? Ježiš od­povedal: Ty dob­re hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vy­dal prav­de svedoc­tvo. Každý, kto je z prav­dy, čuje môj hlas.

Evanjelický

37 Spýtal sa Ho teda Pilát: Tak pred­sa si kráľ? Od­povedal Ježiš: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vy­dal svedec­tvo prav­de. Každý, kto je z prav­dy, čuje môj hlas.

Ekumenický

37 Nato mu Pilát po­vedal: Tak pred­sa si kráľ? Ježiš od­povedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vy­dal svedec­tvo prav­de. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas.

Bible21

37 „Takže jsi král?“ ze­ptal se ho Pilát. „Sám říkáš, že jsem král,“ od­po­věděl Ježíš. „Na­ro­dil jsem se a přišel jsem na svět, abych vy­dal svě­de­ctví prav­dě. Každý, kdo patří prav­dě, mě poslouchá.“

RoháčekJán18,37