RoháčekIzaiáš54,13

Izaiáš 54:13

A všet­ci tvoji synovia budú učení od Hospodina a hoj­nosť po­koja budú mať tvoji synovia.


Verš v kontexte

12 A učiním tvoje cim­bury z rubína a tvoje brány z kameňov kar­bun­kula a všet­ko tvoje po­medzie zo vzác­nych kameňov. 13 A všet­ci tvoji synovia budú učení od Hospodina a hoj­nosť po­koja budú mať tvoji synovia. 14 Budeš pev­ne po­stavená na spraved­livos­ti a budeš ďaleko od útis­ku, lebo sa nebudeš báť, a od strachu, lebo sa ne­prib­líži k tebe.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

13 A všet­ci tvoji synovia budú učení od Hospodina a hoj­nosť po­koja budú mať tvoji synovia.

Evanjelický

13 Všet­ci, ktorí ťa budujú, budú po­učení Hos­podinom, a hoj­ný bude po­koj tvojich synov.

Ekumenický

13 Všet­ci tvoji po­tom­kovia budú učeník­mi Hos­podina a budú žiť vo veľkom po­koji.

Bible21

13 Všech­ny tvé dě­ti bu­dou Hos­po­di­novi učedníci, budou za­koušet pokoj a blahobyt.