RoháčekIzaiáš49,26

Izaiáš 49:26

A dám, aby tí, ktorí ťa utláčajú, jed­li svoje vlast­né telo a spijú sa svojou kr­vou jako novým vínom, a tak po­zná každé telo, že ja Hos­podin som tvojím spasiteľom a tvojím vy­kupiteľom Sil­ný Jakobov.


Verš v kontexte

24 Ale povieš: Či azda voľak­to vez­me junákovi jeho plen? Alebo či sa vy­pros­tia zajatí spraved­livého? 25 Áno, tak­to hovorí Hos­podin: I zajatí junákovi budú mu odňatí, jako i plen násil­níkov bude vy­pros­tený. A s tým, kto sa pravotí s tebou, ja sa budem pravotiť a tvojich synov ja za­chránim. 26 A dám, aby tí, ktorí ťa utláčajú, jed­li svoje vlast­né telo a spijú sa svojou kr­vou jako novým vínom, a tak po­zná každé telo, že ja Hos­podin som tvojím spasiteľom a tvojím vy­kupiteľom Sil­ný Jakobov.

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

26 A dám, aby tí, ktorí ťa utláčajú, jed­li svoje vlast­né telo a spijú sa svojou kr­vou jako novým vínom, a tak po­zná každé telo, že ja Hos­podin som tvojím spasiteľom a tvojím vy­kupiteľom Sil­ný Jakobov.

Evanjelický

26 Na­kŕmim tvojich utláčateľov ich vlast­ným mäsom a spijú sa vlast­nou kr­vou ako mladým vínom. Tak po­zná každé telo, že ja som Hos­podin, tvoj Vy­sloboditeľ a tvoj Vy­kupiteľ, Sil­ný Jákobov.

Ekumenický

26 Tvojich tyranov na­kŕmim ich telom, ako muštom sa opoja vlast­nou kr­vou. Tak sa každý do­zvie, že ja som Hos­podin, tvoj vy­sloboditeľ a vy­kupiteľ, Jákobov moc­ný.

Bible21

26 Ty, kdo tě utiskovali, jejich vlastním ma­sem nakrmím, svou vlastní krví se jako vínem opijí. A teh­dy všich­ni li­dé poznají, že já Hos­po­din jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vy­ku­pi­tel.