RoháčekIzaiáš45,10

Izaiáš 45:10

Beda tomu, kto hovorí ot­covi: Načo plodíš? A žene: Načo rodíš?


Verš v kontexte

9 Beda tomu, kto sa pravotí so svojim tvor­com, črep s inými črepmi zeme! Či azda po­vie hlina svoj­mu hr­nčiarovi: Čo to robíš? A o tebe tvoje dielo, v­raj nemá rúk! 10 Beda tomu, kto hovorí ot­covi: Načo plodíš? A žene: Načo rodíš? 11 Tak­to hovorí Hos­podin, svätý Iz­raelov, a jeho tvor­ca: Pýtaj­te sa ma na to, čo prij­de! Starosť o mojich synov a o dielo mojich rúk ponechaj­te na mňa!

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

10 Beda tomu, kto hovorí ot­covi: Načo plodíš? A žene: Načo rodíš?

Evanjelický

10 Beda tomu, kto vraví ot­covi: Čo plodíš? alebo žene: Čo rodíš?

Ekumenický

10 Beda tomu, kto po­vie ot­covi: Načo plodíš? a žene: Načo rodíš?

Bible21

10 Běda to­mu, kdo říká ot­ci: „Cos to zplodil?“ A ženě: „­Na cos mě­la bolesti?“