RoháčekIzaiáš44,12

Izaiáš 44:12

Kuje železo na sekeru a pracujúc pri uhlí for­muje ju kladivami; robí ju ramenom svojej sily, p­ri čom je i hlad­ný, až nieto sily; ne­pije vody a ustáva.


Verš v kontexte

11 Hľa, všet­ci, ktorí sa družia k ne­mu, sa budú han­biť a takí remesel­níci nad iných ľudí. Nech sa shromaždia všet­ci, koľko ich je, nech sa po­stavia; nech sa strachujú, nech sa han­bia všet­ci dovedna! 12 Kuje železo na sekeru a pracujúc pri uhlí for­muje ju kladivami; robí ju ramenom svojej sily, p­ri čom je i hlad­ný, až nieto sily; ne­pije vody a ustáva. 13 Kreše kusy dreva; ťahá šnúru; označuje to tužkou; robí to rezák­mi a značí to kružid­lom; spraví to jako čo by podobu muža, jako oz­dobu človeka, aby to sedelo doma.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

12 Kuje železo na sekeru a pracujúc pri uhlí for­muje ju kladivami; robí ju ramenom svojej sily, p­ri čom je i hlad­ný, až nieto sily; ne­pije vody a ustáva.

Evanjelický

12 Kováč robí sekeru v žiari uhlia a kladivami ju for­muje; kuje ju svojím sil­ným ramenom; pri­tom vy­hlad­ne, tak že ani silu ne­má, ne­pije vodu a unaví sa.

Ekumenický

12 Kováč kuje železo, opracúva ho v ohni, stvárňuje ho kladivom, kuje ho moc­ným ramenom. Vy­hlad­ne pri­tom a vy­silí sa, ne­pije vodu a unaví sa.

Bible21

12 Kovář si bere nářadía pracuje s ním ve výhni; tvaruje modlu kladivy, dře se s ní ze všech sil. Přitom hla­doví až k umdleníani se nena­pi­je, až se vy­sílí.