RoháčekIzaiáš21,1

Izaiáš 21:1

Bremä púšte mora, Babylona. Jako pre­chádzavajú vích­rice na juhu, tak prij­de od púšte, zo strašnej zeme.


Verš v kontexte

1 Bremä púšte mora, Babylona. Jako pre­chádzavajú vích­rice na juhu, tak prij­de od púšte, zo strašnej zeme. 2 Tvr­dé videnie mi je oznámené: Ne­ver­ný robí ne­ver­ne, a zhub­ca hubí. Poď hore, Élame! Méd­sko, sov­ri! Učiním koniec všet­kým jeho vzdychom, k­toré vynútil. 3 Pre tú príčinu sú moje bed­rá pl­né boles­ti; kŕče ma po­chytily jako kŕče ženy, ktorá ide porodiť; svíjam sa od boles­ti tak, že už ani nečujem; desím sa tak, že už ani ne­vidím.

späť na Izaiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 Bremä púšte mora, Babylona. Jako pre­chádzavajú vích­rice na juhu, tak prij­de od púšte, zo strašnej zeme.

Evanjelický

1 Výrok o prímor­skej púšti. Ako sa vích­rice valia po Negebe, pri­chádza to z púšte, z hroz­nej krajiny.

Ekumenický

1 Výrok o prímorskej pu­statine: Ako sa vích­rice ženú po Negeve, tak to príde z pustatiny, z obávanej krajiny.

Bible21

1 Or­tel nad Pusti­nou u moře: Jako se na jihu pro­hání vichřice, útočník při­jde z pouště, ze země straš­livé.