RoháčekIzaiáš10,9

Izaiáš 10:9

Či nie je Kal­no jako Kar­chemiš? Či nie je Chamat ako Ar­pad? A či nie je Samária ako Damašek?


Verš v kontexte

8 Lebo hovorí: Či nie sú moje kniežatá všet­ky dovedna kráľmi? 9 Či nie je Kal­no jako Kar­chemiš? Či nie je Chamat ako Ar­pad? A či nie je Samária ako Damašek? 10 Ako našla moja ruka kráľov­stvá modiel, ktorých rytiny boly predsa nad rytiny Jeruzalema a Samárie,

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Či nie je Kal­no jako Kar­chemiš? Či nie je Chamat ako Ar­pad? A či nie je Samária ako Damašek?

Evanjelický

9 či Kar­kemíš nie je ako Kal­nó, či Chamát nie je ako Ar­pad, či Damask nie je ako Samária?

Ekumenický

9 Nie je Kal­no ako Kar­kemiš? Nie je Chamát ako Ar­pád? Nie je Samária ako Damask?

Bible21

9 Ne­do­padlo Kalno jako Karkemiš? Nedopadl Chamát jako Arpád? Nedopadlo Sa­maří jako Da­mašek?