RoháčekIzaiáš10,25

Izaiáš 10:25

lebo už len čosi málo, máličko, a bude koniec zúreniu, a môj hnev sa ob­ráti na ich zkazu.


Verš v kontexte

24 Pre­to tak­to hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov: Neboj sa As­súra, môj ľude, ktorý bývaš na Si­one, keď ťa bude biť prútom a po­z­dvih­ne na teba svoju palicu na spôsob Egyp­ta; 25 lebo už len čosi málo, máličko, a bude koniec zúreniu, a môj hnev sa ob­ráti na ich zkazu. 26 Hos­podin Zá­stupov zo­budí na neho bič a porazí ho, jako porazil Madiana na skale Orébovej, a po­z­dvih­ne svoju palicu na more, a po­z­dvih­ne ju, ako kedysi na Egypt.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

25 lebo už len čosi málo, máličko, a bude koniec zúreniu, a môj hnev sa ob­ráti na ich zkazu.

Evanjelický

25 Lebo ešte cel­kom máličko, a skončí sa moja prch­kosť; a môj hnev sa ob­ráti na ich zničenie.

Ekumenický

25 Lebo už len chvíľu a môj veľký hnev ustane, no do­vtedy ich môj hnev ú­pl­ne zničí.

Bible21

25 Má prch­livost to­tiž vel­mi brzy skončí a můj hněv se ob­rátí k je­jich záhubě.“