RoháčekIzaiáš1,23

Izaiáš 1:23

tvoje kniežatá sú spur­ní od­pad­líci, spoločníci zlodejov; všet­ci, koľko ich je, milujú ú­plat­ný dar a ženú sa za od­platou; siroty ne­súdia podľa spravedlivosti, a pravota vdovy ne­prij­de pred nich.


Verš v kontexte

22 Tvoje strieb­ro sa ob­rátilo na tros­ky; tvoje víno je po­miešané s vodou; 23 tvoje kniežatá sú spur­ní od­pad­líci, spoločníci zlodejov; všet­ci, koľko ich je, milujú ú­plat­ný dar a ženú sa za od­platou; siroty ne­súdia podľa spravedlivosti, a pravota vdovy ne­prij­de pred nich. 24 Pre­to hovorí Panov­ník Hos­podin Zá­stupov, Moc­ný Iz­raelov: Oj, po­teším sa nad svojimi protiv­ník­mi a po­mstím sa na svojich ne­priateľoch!

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 tvoje kniežatá sú spur­ní od­pad­líci, spoločníci zlodejov; všet­ci, koľko ich je, milujú ú­plat­ný dar a ženú sa za od­platou; siroty ne­súdia podľa spravedlivosti, a pravota vdovy ne­prij­de pred nich.

Evanjelický

23 Tvoje kniežatá sú vzbúren­cami a druh­mi zlodejov. Každý má rád ú­platok, ženie sa za dar­mi; sirotám právo ne­prisudzujú, spor vdovy sa k nim nedos­táva.

Ekumenický

23 Tvoje kniežatá sú vzbúren­ci, spolok zlodejov, všet­ci milujú ú­platok, ženú sa za od­menami, sirôt sa nezas­tanú a žaloba vdovy k nim ne­príde.

Bible21

23 Tví vlád­cové jsou sa­mozvan­cia spo­lečníci zlodějů; všichni si úplatky oblíbili, záleží jim jen na zisku. Sirotkům ne­zjednávají právo, nemají zájem se za­stat vdov.