Roháček1. Mojžišova27,44

1. Mojžišova 27:44

Genesis

A budeš bývať u neho nejaký čas, do­kiaľ sa ne­od­vráti prchlivosť tvoj­ho brata.


Verš v kontexte

43 Pre­to teraz, môj synu, po­slúch­ni na môj hlas a vstaň a uteč k Lábanovi, môj­mu bratovi do Chárana. 44 A budeš bývať u neho nejaký čas, do­kiaľ sa ne­od­vráti prchlivosť tvoj­ho brata. 45 Až sa zase odvráti hnev tvoj­ho brata od teba, a za­bud­ne na to, čo si mu urobil, po­tom pošlem po teba a vez­mem ťa od­tiaľ. Prečo vás mám utratiť oboch v jeden deň!

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

44 A budeš bývať u neho nejaký čas, do­kiaľ sa ne­od­vráti prchlivosť tvoj­ho brata.

Evanjelický

44 Zo­staň pri ňom nejaký čas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata,

Ekumenický

44 Načas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata, zo­staň uňho.

Bible21

44 Po­buď něja­kou chví­li u něj, než po­mi­ne zuřivost tvého bra­t­ra,